बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रका केही सडक र बक्स कल्भर्ट निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

यातायात - विर्ताबजार सडक, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बिर्तामोड-६ र अफिस भवन ठेक्का स्विकृतिका लागि आशयको सूचना ।

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि टेक बहादुर गिरि बसपार्कको पुन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना