बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा (सर्भर तथा नेटवर्क सम्बन्धी)

विद्यालय संचालन तथा परीक्षा सम्बन्धमा ।

जनगणना सुपरीवेक्षक पदका लागि सर्टलिष्ट सूचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा

आशयको सूचना (सुन्दर सामुदायिक दक्षिण र लवगज बक्स कल्भर्ट )

सुधारिएको चुलोको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना