बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित बिर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक बिर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स. लाई समावेश गराई पुन: दोस्रो पटक बिर्तामोड नगरपालिका घोषणा भएको हो ।

बर्खे घाँस प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

बर्खे घाँस प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

सुन्दर सामुदायिक प्रहरी अगाडी (अदुवा खोला) र हर्चना-लभगज सडकमा डबल सेल बक्स कल्भर्ट निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बिर्तामोड नगरपालिका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र (वडा नं २,५,७,९ र १०) निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना