FAQs Complain Problems

सूचना :

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित बिर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक बिर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स. लाई समावेश गराई पुन: दोस्रो पटक बिर्तामोड नगरपालिका घोषणा भएको हो ।

चारपाङ्ग्रे सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना । साथै मिति २०८०/०३/१५ को सूचना बमोजिमको दरभाउ रद्द सम्बन्धी जानकारी

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि आव्हान सूचना

विज्ञापन कर सम्बन्धी सूचना ।

राजश्व कर संकलन प्रणाली अवरुद्ध सम्बन्धमा ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र २०८० को छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी विद्यालयगत विवरण

स्यानिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

घर नक्सा पास हुँदा नदेखाईएका थप संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना

स्टेसनरी तथा छपाई सम्बन्धी सामाग्रीहरुको दररेट माग सम्बन्धमा ।

स्वीकृति अनुमति प्राप्त विद्यालयहरुको विवरण

बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

पट्टापूर्जी सम्बन्धमा ।

छात्रवृत्ति वितरण विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

News & Notices

जन प्रतिनिधि

श्री पवित्रा महतारा प्रसाई
नगर प्रमुख
९८४२६५४५७८