बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित बिर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक बिर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स. लाई समावेश गराई पुन: दोस्रो पटक बिर्तामोड नगरपालिका घोषणा भएको हो ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (सर्भर खरीद सम्बन्धी)

बिर्तामोड नगर अस्पतालमा बीमा फार्मेसी संचालनका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ का लागि आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना (मिति २०७८/०३/०१ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

बिर्तामोड नगर अस्पतालमा बीमा फार्मेसी संचालनका लागि गरिएको ठेक्का सम्बन्धमा