बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित बिर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक बिर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स. लाई समावेश गराई पुन: दोस्रो पटक बिर्तामोड नगरपालिका घोषणा भएको हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सूरक्षा कार्यक्रम अभियान

सबै विद्यालयहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाा कायम गर्ने सम्बन्धमा सूचना

कक्षा ८ परीक्षा सम्बन्धी सूचना