FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

समुदायमा आधारित पुन स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

राजश्व बुझिलिने प्रणाली अवरुद्ध हुने बारेको सार्वजनिक सूचना ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता समय तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सेवा बन्द हुने बारेको सूचना ।

भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।

योजना सम्झौता तथा फरफारक सम्बन्धी सूचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।

तह बृद्धि/तह मिलानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बहाल विटौरी शुल्कको आय ठेक्का सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना

जडिबुटी(अलैंचि लगायतका जडिबुटी), वनकस तथा जिवजन्तु करको आयठेक्का सम्बन्धी नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना .

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित आय ठेक्काको सूचना । 08_page_baisakh_27

ल्याव टेक्निसियन र ल्याव असिस्टेन्टको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।