बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य करारमा कर्मचारी छनौट परीक्षाको मिति तोकिएको सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाइजेशन सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलनको लागि वोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

स्वास्थ्य करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सव इन्जिनियर नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।