FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८० जेष्ठ १ गते प्रकाशित)

बुधवारे हटिया हटाउने सम्बन्धी सूचना

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको सम्बन्धमा

भवन लिलाम सम्बन्धी सूचना

बुधवारे हटियामा रहेका घर टहरा/संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना

घर नक्सा अभिलेखिकरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

बैसाख ३ गते नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

Construction and Upgradation of Birtamode Municipal Hospital को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी चैत्र १७ गते हिमालय टाइम्समा प्रकाशित सूचना

सव ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सव ईन्जिनियरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७९ चैत १६ गते आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक

Ice Lined Refrigerator खरिदका लागि दररेट माग गरिएको सूचना (ईजलास दैनिकमा मिति २०७९ चैत १५ गते प्रकाशित))

बुधवारे हटियामा रहेका घर टहरा सम्बन्धी सूचना

लिखित परीक्षाको मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

लिखित परीक्षाको मिति तथा केन्द्र सम्बन्धी सूचना