FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिर्तामोड नगर अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना(मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा मित २०७९ मंसिर २१ गते प्रकाशित)

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

जडिबुटी, कवाडी, जिवजन्तु कर तथा हाटबजार बहाल विटौरी शुल्क सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना