बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +977 023540244, 023-545800
Email: info@birtamodmun.gov.np
Fax: 023-545800