FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ 07/16/2024 - 12:56 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१.pdf
तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ 05/20/2024 - 14:30 PDF icon तहबृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन 09/26/2023 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० 07/19/2023 - 07:32 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा वर्गिकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ (दोस्रो संशोधन) २०८० 06/28/2023 - 06:23 PDF icon जग्गा वर्गीकरण संशोधन राजपत्र, २०८०.pdf
लेखा समितिको कार्यसन्चालन नियमावली २०७९ 06/12/2023 - 15:38 PDF icon लेखा समितिको कार्यसन्चालन नियमावली २०७९.pdf
नगर अस्पताल संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 04/13/2023 - 16:15 PDF icon नगर अस्पताल संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 04/12/2023 - 16:08 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९ 04/03/2023 - 12:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका जग्गा वर्गिकरण तथा विकस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 03/06/2023 - 13:50 PDF icon जग्गा वर्गिकरण राजपत्र.pdf
प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी स्थानीय राजपत्र 02/07/2023 - 19:00 PDF icon प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति स्थानीय राजपत्र.pdf
व्यवसायिक बाख्रा प्रबर्द्धन कार्यबिधी २०७९ 01/10/2023 - 15:46 PDF icon व्यवसायिक बाख्रा प्रबर्द्धन कार्यबिधी २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९) 12/11/2022 - 10:08 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९).pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९ 12/11/2022 - 10:05 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:03 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:02 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:01 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ 10/14/2022 - 13:19 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको शिक्षा, ऐन २०७९ 09/01/2022 - 16:20 PDF icon शिक्षा ऐन राजपत्र १.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ 07/25/2022 - 07:22 PDF icon बिर्तमोड आर्थिक ऐन २०७९.pdf

Pages