बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 11/25/2018 - 12:41
Documents:
PDF icon खेलकुद निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon पशु निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon नगर गठन तथा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon मजदुर कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon विद्युतिय हाजिरी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सवारी साधन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सूचना सञ्चार कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दर्शिका २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
Post date: 01/09/2017 - 16:38