FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बहाल विटौरी शुल्कको आय ठेक्का सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना

जडिबुटी(अलैंचि लगायतका जडिबुटी), वनकस तथा जिवजन्तु करको आयठेक्का सम्बन्धी नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना .

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित आय ठेक्काको सूचना । 08_page_baisakh_27

खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी ठेक्काको सूचना

सडकबत्ति जडानका लागि Sealed Quotation दोस्रोपटकको सूचना ।

औषधिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

हात्ति प्रभावित क्षेत्रमा सडक बत्ति जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Sanitary Pad))

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचनामा पत्रिकाबाट प्रकाशन गर्दा त्रुटी भएको सच्याइएको कार्यालयको सूचना ।

Construction & Upgradation of Gokuljoshi Marga Black Topped Road Works बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचना ।

IP Phone को दररेट माग गरिएको सूचना ।

औषधि खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

गोकुल जोशी सडक निर्माणको दोस्रोपटक बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०८० पुष १३ गते )

विद्यालय पोशाक खरिद बोलपत्रको आशयको सूचना ।