FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडकबत्ति जडानका लागि Sealed Quotation दोस्रोपटकको सूचना ।

औषधिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

हात्ति प्रभावित क्षेत्रमा सडक बत्ति जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Sanitary Pad))

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचनामा पत्रिकाबाट प्रकाशन गर्दा त्रुटी भएको सच्याइएको कार्यालयको सूचना ।

Construction & Upgradation of Gokuljoshi Marga Black Topped Road Works बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचना ।

IP Phone को दररेट माग गरिएको सूचना ।

औषधि खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

गोकुल जोशी सडक निर्माणको दोस्रोपटक बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०८० पुष १३ गते )

विद्यालय पोशाक खरिद बोलपत्रको आशयको सूचना ।

बिर्तामोड कृषि विकास शाखाको विविध कार्यक्रम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (गोकुल जोशि मार्ग र सैनिक क्याम्प-पत्थरभित्ता-कट्टरडाँगी सडक)

पोशाक खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना(दुर्गा कम्प्लेक्स वडा नं ३)