FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

विद्यालय पोशाक र आलुको विउ खरीद सम्बन्धी आशयको सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का अन्तर्गत विज्ञापन सम्बन्धी ठेक्का (नागरिक दैनिकमा प्रकाशित मिति २०७८ मंसिर १७ गते)

विभिन्न सडक निर्माणका लागि प्रकाशन गरिएको सूचना ( हिमालय टाइम्स प्रकाशित मिति २०७८ मंसिर १७ गते)

आलुको विउ खरीद सम्बन्धी सूचना (नागरिक दैनिकमा मिति २०७८ कार्तिक १६ गते प्रकाशित)