बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाइजेशन सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलनको लागि वोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना तथा दर्ता फारम

स्यानिटरी प्याड तथा औषधिको आशयको सूचना

आसयको सूचना (अतिथिसदन रोड, मेघाबारी रोड र हस्पिटल)