बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

अनुदानमा मल बिक्रेता सम्बन्धि सूचना

आलुको बीउ सम्बन्धि शिलबन्धि कोटेशन

घटनादर्ता डिजिटाईजेशन सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

व्यक्तिगत घटनादर्ताको डिजिटाईजेसन सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

सवारी कर तथा पार्किङ्ग शुल्क सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना