FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिर्ताबजार- डोमालाल सडक, सैनिकबजार-भुतेनी सडक र कोल्ड रुम सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९ पुष १५ गते प्रकाशित)

औषधि खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना (हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/०९/०४ गते प्रकाशित)

Intranet तथा Free Wifi का लागि ISP हरुसँग दररेट माग गरिएको सूचना (ईजलास दैनिक पत्रिकामा मिति २०७९ मंसिर २९ गते प्रकाशित)

विद्यालय पोशाक सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (ईजलास दैनिक पत्रिकामा मिति २०७९ मंसिर २६ गते प्रकाशित)

बिर्तामोड नगर अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना(मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा मित २०७९ मंसिर २१ गते प्रकाशित)