बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्यक्तिगत घटनादर्ताको डिजिटाईजेसन सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

सवारी कर तथा पार्किङ्ग शुल्क सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाइजेशन सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलनको लागि वोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना तथा दर्ता फारम