बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

स्वास्थ्य शाखाको डेङ्गु अोरियन्टेशन कार्यक्रम सम्बन्धमा

वडाले PDF File को आफ्नो वडाको पेज प्रिन्ट गर्नुहोला ।