बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना : पशुपन्छी विकास शाखाको गोवर परिक्षण तथा पशु बन्ध्याकरण

Pashu_Image: