बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (वडा नं ७ को कार्यालय भवन र सडक कालोपत्र गर्ने ))