बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (केहि सडक तथा बक्स कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धी ६ वटा प्याकेज)