बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सबै विद्यालयल(सामुदायिक/संस्थागत) हरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा ।