बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा (सर्भर तथा नेटवर्क सम्बन्धी)