बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

मेयर विषादिमुक्त, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन र समुहको मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम