बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

पशु आहार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत हिउँदे जै घाँस र नगर प्रमुख पकेट प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत बंगुर तथा बाख्रा साटासाट