बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखाको कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना