FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने तथा विलम्ब पेश गर्ने उम्मेद्वारहरुको सूची सम्बन्धमा