बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा ।

Ward Notice Files: