बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

चारपाने राजगढ पूर्वाधार उपभोग कर(शुल्क) र कोइलाजन्य पदार्थको सेवा शुल्क सम्बन्धी ठेक्का स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धमा ।