बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सवारी कर तथा पार्किङ्ग शुल्क सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना