बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

यातायात विर्ताबजार सडक, नगरपालिका भवन तला थप तथा ल्याण्डस्केपिङ्ग र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखाको कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

विर्तामोड नगरपालिका शिक्षा शाखाको विद्यालयहरुलाई निर्देशन सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता पदपुर्ति सूचना तथा फारम

विर्तामोड न.पा. अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना