बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

व्यक्तिगत घटनादर्ताको डिजिटाईजेसन सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना