बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

यातायात - विर्ताबजार सडक, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बिर्तामोड-६ र अफिस भवन ठेक्का स्विकृतिका लागि आशयको सूचना ।