बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं २

Undefined
Population: 
१२०००
Ward Contact Number: 
023-520520
Supporting Documents: