बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको हालको वडा विभाजन यस प्रकार रहेको छ ।

Supporting Documents: