बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको हालको वडा विभाजन यस प्रकार रहेको छ ।

Supporting Documents: