बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

Tender Notice

Invitation for Bids for the construction of Office Building

बिर्तामोड नगरपालिकाको शाखा र शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी

सूचना : शोक विदा

धरान उपमहानगरपालिकाका  प्रमुख तारा  सुब्बाको दुखद निधन  प्रति शोक विदा मिति 2075/04/06 गते आइतवारका दिन दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

पशु शाखाको विविध योजना तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषी शाखाको विविध योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी माग पत्र तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना