बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

MIS Operator र Field सहायकको परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना

MIS Operator र Field सहायकको परीक्षा सम्बन्धि सूचना

Household Metric System का लागि Shortlisted कन्सल्ट्यान्सीहरुका लागि RFP सूचना

विर्तामोड नगरपालिका र सहारा नेपालको सहकार्यमा निर्माण भएका ३२ वटा सामुदायिक आवासका सूची

Online बाट घरनक्शा पास गर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैका लागि सूचना ।