बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

Household Metric System का लागि Shortlisted कन्सल्ट्यान्सीहरुका लागि RFP सूचना

विर्तामोड नगरपालिका र सहारा नेपालको सहकार्यमा निर्माण भएका ३२ वटा सामुदायिक आवासका सूची

Online बाट घरनक्शा पास गर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैका लागि सूचना ।

विर्तामोड न.पा.का कृषक/कृषि फार्महरुलाई सूचना

बायोग्याँस कम्पनीहरुलाई सूचना