बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित विर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक विर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स.

प्राविधिक कर्मचारी सव इन्जीनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना तथा दर्ता फारम

२०७७-७८ को वार्षिक बजेट सम्बन्धि विवरण

कक्षा ३,४,५ र ६ को आचरण सचेतना शिक्षा पुस्तक छपाईका लागि दरभाउ सम्बन्धि सूचना