बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाको परिचय

नेपालको पूर्वीद्धार तथा प्रमुख व्यापारीक केन्द्र र तिब्रगतिमा सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गहिरहेको १ नं प्रदेशको झापा जिल्लामा अवस्थित विर्तामोड नगरपालिका मिति २०७१ बैशाख २५ गते साविक अनारमनी गा.वि.स. र चारपाने गा.वि.स. समावेश भई पहिलो पटक नगरपालिका घोषणा भएको हो । हाल आएर नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल सरकारले साविक विर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गा.वि.स.

MIS Operator र Field सहायकको परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना

MIS Operator र Field सहायकको परीक्षा सम्बन्धि सूचना

Household Metric System का लागि Shortlisted कन्सल्ट्यान्सीहरुका लागि RFP सूचना

विर्तामोड नगरपालिका र सहारा नेपालको सहकार्यमा निर्माण भएका ३२ वटा सामुदायिक आवासका सूची