बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं २,५,७,९ र १०)