बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

कक्षा ८ को नगरस्तरिय आधारभूत तह परीक्षा सम्बन्धि सूचना(सामूदायिक तथा संस्थागत दुवैलाई) ।