बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

कुकुर बन्ध्याकरण बारे सूचना ।