बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

total station खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सुचना ।