बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड अस्पताल

Latitude: 
27.00001
Longitude: 
85.0000567