बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ

यस नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण ।