बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

यस नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण ।