बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

बिर्तामोड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यलय

Address: 
बिर्तामोड
Telephone: 
+977 023540244, 023-545800
Email: 
info@birtamodmun.gov.np,btmnp53@gmail.com
Latitude: 
27.61000012
Longitude: 
85.560000012