बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

News and Notices

सूचना : शोक विदा

धरान उपमहानगरपालिकाका  प्रमुख तारा  सुब्बाको दुखद निधन  प्रति शोक विदा मिति 2075/04/06 गते आइतवारका दिन दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Pages